Milan Maglov

UX/UIDevelopmentLMS

Milan Maglov

Website
Crveni gradient

Tim koji je iza
projekta

Projektni menadžer

Uroš Miljković

Nemanja Radović

Kreativna direkcija

Nemanja Radović

Art direkcija

Nemanja Radović

Dizajn

Nemanja Radović

Lead developer

Nemanja Radović

Developer

Nemanja Radović

Miloš Radovanović

Ostali projekti

Imamo rešenje za sve vaše izazove.

Započni
projekat

Sarađuj sa nama