Beli gradient

Ljudi koji
inspirišu ljude.

Potebni su nam ljudi koji će obogatiti našu radnu kulturu i koji teže ostvarenju profesionalnih ciljeva, ličnom rastu i izgradnji kvalitetnih odnosa, doprinoseći time svom ličnom i zajedničkom uspehu. Naravno, morate i da znate glupe viceve.

Pozicija

Digital Account Manager

Pozicija otvorena do 27. 08. 2024.

Kapiraš nas i misliš da si prava osoba za nas?

Piši nam

Sarađuj sa nama