Politika privatnosti

MINEWEB STUDIO DOO
PIB:
113392243
MB: 21858773
Adresa: Dr Ivana Ribara 149/11, 11000 Beograd, Srbija
Email: hello@mineweb.rs

01. Uvod

MINEWEB STUDIO DOO, posvećen je zaštiti vaših ličnih podataka. Naša politika privatnosti usklađena je sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS“, br. 87/2018) i Opštom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti (GDPR), čime se osigurava zaštita podataka za posetioce iz Evropske unije prema pravilima njihovih zemalja.

Ova politika privatnosti objašnjava kako se vaši podaci prikupljaju, koriste i obrađuju na web stranici https://mineweb.rs. Važno je napomenuti da se ova politika odnosi isključivo na obradu ličnih podataka putem navedene stranice, a ne na obradu podataka koja se može desiti na drugim sajtovima.

Politika zaštite podataka o ličnosti sadrži više segmenata, stoga vas molimo da pažljivo pročitate svaki deo pre nastavka korišćenja sajta. Iako je ova politika primarno usmerena na građane Republike Srbije, usklađena je i sa GDPR-om kako bi i građani zemalja članica Evropske unije mogli sigurno koristiti naš sajt i kontaktirati našu kompaniju.

02. Korišćenje usluga mineweb.rs i vaša prava

Kada koristite usluge naše web stranice, možete nam ostaviti različite vrste podataka, uključujući i one koji se kvalifikuju kao lični podaci. Obrada vaših ličnih podataka na mineweb.rs donosi vam prava garantovana Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ako ste stanovnik Republike Srbije, kao i prava predviđena Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), ako ste stanovnik Evropske unije.

MINEWEB STUDIO DOO deluje kao rukovalac vaših ličnih podataka, što znači da odlučujemo o svrsi i načinu njihove obrade. Kao rukovalac, imamo pravo, ali i obavezu da vaše podatke obrađujemo i štitimo u skladu sa relevantnim zakonima i ovom Politikom privatnosti. Vaša prava u vezi sa obradom podataka detaljno su objašnjena i čine sastavni deo ove Politike privatnosti.

03. Podaci koje obrađujemo

U cilju pružanja usluga na najadekvatniji mogući način, obrađujemo sledeće kategorije vaših ličnih podataka:

Elektronski identifikacioni podaci:

 • IP adresa;
 • Tip pretraživača koji koristite;
 • Operativni sistem koji koristite;
 • Unikatni elektronski identifikatori.

Identifikacioni podaci:

 • Ime i prezime;
 • Email adresa;
 • Adresa stanovanja (grad, ulica, broj);
 • Broj telefona;
 • Dodatni podaci neophodni za pružanje odabrane usluge unutar aktuelnih projekata;
 • Ostali podaci koje korisnik svojevoljno ostavi putem kontaktnih formi ili drugih formi na projektima.
Neki od podataka su neophodni za realizaciju određenih usluga ili projekata, dok su ostali podaci koje korisnici ostavljaju na dobrovoljnoj bazi.

04. Kolačići (Cookies)

Svaki pretraživač putem kojeg korisnici dolaze na sajt mineweb.rs dobiće kolačić (cookie) od nas. Korišćenje kolačića je neophodno kako bi mineweb.rs omogućio najbolje moguće iskustvo na sajtu svakome ko ga poseti.

Korišćenje kolačića nam omogućava da unapredimo korisničko iskustvo, analiziramo aktivnosti svakog posetioca na sajtu, promovišemo svoje usluge i dostavljamo sadržaj trećih lica.

05. Zaštita prikupljenih podataka

mineweb.rs ne prikuplja, niti zadržava vaše lične podatke u suvišnoj meri, osim onoliko koliko je neophodno za nesmetano funkcionisanje. Koriste se tehničke i organizacione mere u skladu sa dobrom poslovnom praksom kako bi se osigurale prikladne tehničke i organizacione mere za zaštitu vaših ličnih podataka od slučajnog ili nezakonitog gubitka, promene, krađe, neovlašćenog uvida, otkrivanja i/ili pristupa, neovlašćenog i nezakonitog korišćenja, kao i od drugih nezakonitih vidova obrade.

06. Vaša prava

 • Pravo da povučete vašu saglasnost o obradi vaših ličnih podataka koje ste podelili na sajtu mineweb.rs
 • Pravo na pristup vašim podacima koje poseduje i obrađuje mineweb.rs
 • Pravo da zahtevate ispravku, izmenu ili dopunu datih podataka, koji su prvobitno bili netačni ili više ne važe
 • Pravo da zahtevate da se vaši podaci koje poseduje i obrađuje mineweb.rs budu obrisani.
 • Pravo da uložite prigovor ili primedbu na način na koji čuvamo ili obrađujemo vaše podatke
 • Pravo da ograničite upotrebu podataka koje poseduje i obrađuje MINEWEB STUDIO DOO
 • Pravo da vaši podaci koje poseduje i obrađuje mineweb.rs budu preneseni/podeljeni na drugu lokaciju.
 • Da uložite žalbu/prijavu na način na koji se obrađuju ili čuvaju vaši podaci na sajtu mineweb.rs bilo kom nadležnom organu koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas putem naše kontakt forme i u najkraćem mogućem roku biće reagovano na vaš kontakt.

Kontakt email: hello@mineweb.rs

07. Koliko dugo se čuvaju vaši podaci

Podaci prikupljeni na sajtu mineweb.rs čuvaju se samo onoliko koliko je neophodno za ispunjenje zahtevanih usluga ili realizaciju projekata. Nakon što se usluge ili projekti završe, podaci se mogu dodatno čuvati za potrebe statistike i unapređenja naših usluga i rad sajta. Međutim, vaši podaci se čuvaju u strogoj poverljivosti, neće biti javno dostupni niti će biti deljeni sa trećim stranama, osim sa ključnim saradnicima koji su direktno uključeni u realizaciju usluga i projekata.

Ukoliko želite da vaši podaci budu uklonjeni iz naše baze, možete zahtevati njihovo brisanje slanjem e-maila na našu adresu sa jasnim zahtevom za uklanjanje svih ili specifičnih podataka koje ste nam poverili.

08. Koliko dugo se čuvaju vaši podaci

Vaši lični podaci mogu biti deljeni sa određenim trećim licima koji nam pomažu u pružanju i unapređenju naših usluga na web sajtu mineweb.rs, kao i u svrhe analize, marketinga i drugih relevantnih aktivnosti koje doprinose poboljšanju našeg poslovanja.

Treća lica s kojima možemo deliti vaše podatke uključuju:

 • Stručne saradnike i konsultante;
 • Tehničke partnere koji omogućavaju funkcionalnost i održavanje sajta;
 • Marketinške agencije koje nam pomažu u promociji;
 • Prijatelje sajta i druge saradnike koji doprinose poboljšanju usluga koje nudimo.

Ovi partneri su obavezni da poštuju poverljivost vaših podataka i da ih koriste isključivo u svrhe za koje su im podaci dostavljeni.

09. Završne odredbe

Ova politika privatnosti može se povremeno menjati.

Suštinske modifikacije: Ove promene mogu uticati na vaša prava i obaveze, kao i na način na koji obrađujemo i štitimo vaše lične podatke. Suštinske promene mogu uključivati uvođenje novih usluga, primenu novih tehnologija, i promene u obradi podataka za nove svrhe. U slučaju suštinskih modifikacija, obavestićemo vas i pružiti mogućnost da pregledate promene pre njihovog stupanja na snagu.

Male modifikacije: Ovo su promene koje ne utiču direktno na vaša prava ili obaveze, te se uglavnom odnose na unapređenje strukture, organizacije i gramatike teksta kako bi politika bila jasnija i razumljivija. Takve promene mogu biti implementirane bez prethodnog obaveštenja.

U Beogradu, 09. 04. 2024.

Sarađuj sa nama