Uslovi korišćenja

01. Uvod

Ovim tekstom definisani su uslovi saradnje između kompanije MINEWEB STUDIO d.o.o. i korisnika naših usluga, posetilaca našeg web sajta i svih onih koji žele da pristupe ili koriste naše usluge.

Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće Uslove korišćenja („Uslovi“) pre nego što započnete sa korišćenjem sajta mineweb.rs („Usluga“), koji je pod upravom MINEWEB STUDIO („mi“, „nas“ ili „naše“).

02. Korišćenje usluga i pristup web sajtu

Pristupanjem i korišćenjem web sajta mineweb.rs ili bilo koje naše usluge, automatski pristajete na poštovanje i prihvatanje Uslova korišćenja opisanih u ovom tekstu. Ukoliko se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja, molimo vas da ne koristite web sajt i usluge kompanije MINEWEB STUDIO.

03. Opšte odredbe

Uslovi korišćenja predstavljaju sastavni deo poslovanja kompanije MINEWEB STUDIO d.o.o., registrovane u Republici Srbiji, MB: 21858773, PIB: 113392243, i važe za sve korisnike naših usluga, posetioce sajta, kao i sve one koji žele da koriste usluge kompanije MINEWEB STUDIO. Ovim dokumentom utvrđuju se prava i obaveze u vezi sa korišćenjem našeg sajta i usluga.

04. Prihvatanje ponude

Pre započinjanja bilo kakvih radova ili projekata u vaše ime, neophodno je dobiti vaše odobrenje za nastavak. Plaćanje vašeg depozita (avansa) tumačiće se kao vaše ovlašćenje za nastavak, ukoliko se u toj fazi zatraže sredstva. U suprotnom, potrebno je da odobrenje bude dato pisanim putem, bilo putem e-maila ili pismom. Projekat neće početi dok ne primimo jasno odobrenje od vas.

05. Garancija i vlasništvo

Za svaki web sajt koji izradimo za klijenta obezbeđujemo garanciju u trajanju od 30 dana. Nakon tog perioda, budući da klijenti dobijaju pun pristup svim datotekama sajta, ne možemo preuzeti odgovornost ukoliko web sajt postane hakovan, oboren ili nefunkcionalan, s obzirom na to da ne kontrolisemo način na koji se sajt koristi. Softver koji se koristi na web sajtu, uključujući platforme kao što su WordPress i WordPress dodaci, prelazi u vaše vlasništvo. Vaša je odgovornost da osigurate pravovremeno ažuriranje ovog softvera kako bi web sajt nesmetano funkcionisao. Kao dodatnu uslugu, nudimo pakete održavanja koji obuhvataju ažuriranje softvera. Vlasništvo nad projektom, kodom i dizajnom prelazi na klijenta, koji je odgovoran za sve informacije objavljene na sajtu. MINEWEB STUDIO zadržava pravo na potpis u podnožju sajta kao izvođača radova i autora projekta.

06. Plaćanje i depozit

Pre početka bilo kakvih aktivnosti, neophodno je izvršiti avansnu uplatu. Ova uplata, koja iznosi 50% od ukupne cene projekta, osim ako specifičnim ponudama nije određen drugačiji procenat, služi kao sigurnosna mera za angažovanje kako ljudskih tako i tehničkih resursa kompanije MINEWEB STUDIO. U slučaju da klijent ne izmiri svoje finansijske obaveze ili probije dogovoreni rok za plaćanje, koristićemo naše zakonsko pravo da potražujemo kamatu u skladu sa važećim privrednim zakonima.

Sve uplate prema MINEWEB STUDIO DOO su nepovratne, jer predstavljaju obavezivanje resursa i garantuju angažovanje na projektu. Ukoliko uplata premaši dugujući iznos po predračunu, višak sredstava će ostati na vašem računu kao kredit, koji možete iskoristiti za bilo koju buduću uslugu koju nudimo.

Avans se tretira kao potvrda vaše namere da nastavite saradnju do završetka projekta za koji smo angažovani, i obavezuje vas na punu uplatu po završetku projekta.

07. Poverljive informacije

MINEWEB STUDIO ne prima poverljive informacije putem svog web sajta osim kroz postupak digitalnog pristanka, gde korisnici biraju opciju „Prihvatam uslove korišćenja“, kojima se reguliše poverljivost informacija. Obavezujemo se da ćemo pružiti punu podršku u zaštiti prava ličnosti, privatnosti, imovinskih prava i intelektualne svojine svih naših korisnika i saradnika.

08. Korišćenje našeg sajta i odricanje odgovornosti

Pristup našem sajtu je besplatan. Pristupate našem web sajtu na sopstvenu odgovornost. Naše usluge su namenjene isključivo punoletnim osobama. Vaš pristup sajtu može biti privremeno onemogućen, ograničen ili trajno ukinut u slučaju bilo kakve zloupotrebe sa vaše strane. Ne garantujemo da će web sajt uvek raditi bez grešaka ili da će data-centar garantovati njegovu stalnu dostupnost. Sadržaj na web sajtu može biti promenjen ili ažuriran bez prethodne najave.

MINEWEB STUDIO nije odgovoran za bilo kakve greške ili nepreciznosti u vezi sa informacijama i materijalima dostupnim na sajtu. Neovlašćena upotreba sajta, narušavanje bezbednosti ili zloupotreba pristupnih podataka može rezultirati potraživanjem odštete i/ili predstavljati krivično delo kažnjivo prema važećim zakonima.

09. Autorska prava i intelektualna svojina

Kopiranje ili zloupotreba bilo kojih informacija ili materijala sa našeg web sajta je zabranjeno. Zabranjeno je reprodukovati ili distribuirati informacije sa web sajta, uključujući ali ne ograničavajući se na tekst, grafiku, video, kod i softver, bez našeg izričitog pisanog odobrenja. Ukoliko je sadržaj obeležen dugmetom za deljenje, sadržaj se može deliti isključivo putem te opcije.

10. Izmene uslova korišćenja i kontakt

MINEWEB STUDIO zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni uslove korišćenja bez prethodne najave. Ukoliko imate pitanja ili nedoumice, možete nas kontaktirati na email adresu: hello@mineweb.rs.

11. Odlazeći linkovi

Bilo koji web sajt koji ima do-follow link na našem domenu mineweb.rs može biti podložan uklanjanju linka ako ga pretraživači okarakterišu kao maliciozan, lošeg kvaliteta, sa nerelevantnim sadržajem, izmenjenim vlasnikom ili svrhom, ili na bilo koji način koji može naštetiti web sajtu mineweb.rs.

U Beogradu, 09. 04. 2024.

Sarađuj sa nama